Markt & Restaurants

SVO vakopleiding food

SVO vakopleiding food is de landelijke mbo-opleider voor vakmensen in de hele foodsector. Onze opleidingen sluiten perfect aan op de praktijk. We richten ons op kwaliteit en continue verbetering. Want we willen het beste uit jou naar boven halen!

SVO studenten

Kom studeren in Markthal!

SVO vocational training food is the national vocational education for professionals in the entire food sector. Our training courses are perfectly in line with practice. We focus on quality and continuous improvement. Because we want to bring out the best in you!

SVO studenten

 

Do your study in Markthal!

Openingstijden

Informeer bij info@svo.nl

Locatie & Contact

Locatie
unit 116 1e etage en Verlengde Nieuwstraat
E-mailadres
Telefoon

Volg ons