Duurzaamheid

 401

 

De Markthal is dagelijks bezig met het milieu en het verbeteren van haar milieuprestaties. In het ontwerp van de Markthal zijn ook al diverse duurzame methodes toegepast. Hier kun je meer lezen over onze duurzaamheid vandaag de dag en wat je zoal kunt ontdekken in het gebouw. 

 

De Markthal is BRAAM-NL gecertficieerd

 

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Tijdens het ontwerpen van de Markthal was de ambitie om een BREEAM-NL Nieuwbouw Very Good certificaat te behalen voor de Retail functie (eindscore minimaal 55%). En dat is gelukt! Bij deze ambitie speelt de medewerking van de (toekomstige) gebruikers, beheerders en eigenaren een belangrijke rol. De Markthal ontving het certificaat Very Good van het Dutch Green Building Council.

De Markthal is in 2024 10 jaar geopend en valt nu onder BREEAM-NL In-Use. Het doel van BREEAM-NL In-Use is om bestaande gebouwen continu te verbeteren. De duurzaamheidscategorieën zijn: MANAGEMENT, GEZONDHEID, ENERGIE, TRANSPORT, WATER, MATERIALEN, AFVAL, LANDGEBRUIK & ECOLOGIE EN VERVUILING.  Wat de Markthal doet op het gebied van duurzaamheid lees je hieronder. 

Meer informatie over BREAAM-NL kan gevonden worden op https://www.breeam.nl/over-breeam.

 BREAAM VERY GOOD

 

 

 

 

 

 

ISO Certificering 

Wisten jullie dat Markthal ook ISO 14001 gecertificeerd is? Dit betekent dat we een milieuhandboek hebben opgesteld dat voldoet aan de eisen zoals deze beschreven zijn in de ISO 14001 norm en dat dit (management) systeem geïmplementeerd wordt. Wij werken hiermee op dagelijkse basis. 

ISO 14001 positive print CMYK

 

DUURZAME ENERGIE

De energie die nodig is om de Markthal te verwarmen en te koelen, wordt in het gebouw zelf op een duurzame wijze opgewekt door toepassing van energieopslag in de bodem in combinatie met warmtepompen. Dit resulteert in een lagere uitstoot van CO2 naar de atmosfeer. Hieronder zie je een afbeelding dat het proces visueel in kaart brengt. 

Duurzame energie waterpomp

 

Duurzame hulpbronnen

 

In het ontwerp van Markthal is gezocht naar oplossingen om het verbruik van hulpbronnen te reduceren. Het gebruik van bodemenergie en het ontbreken van gasaansluitingen voor verwarming zijn voorbeelden hiervan. Natuurlijke hulpbronnen, zoals fossiele brandstoffen of drinkwater, worden in toenemende mate schaarser. Daarnaast is er de noodzaak om de uitstoot van CO2 naar de atmosfeer te beperken, om opwarming van de aarde tegen te gaan. De totale uitstoot van CO2 in Nederland wordt voor een groot deel veroorzaakt door het verbruik van fossiele brandstoffen om gebouwen te verwarmen en te koelen. De Nederlandse overheid heeft daarom als doelstelling om vanaf 2020 alleen nog energie neutrale gebouwen te bouwen. 

 

TRANSPORT

 

Openbaar vervoer

 

Vanwege de ligging en nabijheid van openbaar vervoer (bus, tram, metro en trein) worden bezoekers geïnformeerd over actuele vertrektijden. Op de marktvloer en op niveau -1 staan diverse interactieve informatiezuilen waar men deze informatie op kan vinden. Bezoekers worden hierdoor gestimuleerd om met het openbaar vervoer te komen. Deelmobiliteit is ook mogelijk, want in de omgeving vind je altijd e-scooters en e-bikes die gehuurd kunnen worden. En omdat de Markthal in hartje stad ligt is het ook goed bereikbaar met de fiets. 

 

Parkeergarage

 

Om het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren, zijn sommige parkeerplaatsen in de ondergelegen parkeergarage voorzien van elektrische oplaadpunten. 

     Ufodrive bay markthal

 

 

ECOLOGIE 

Vleermuisverblijven geintegreerd in de spouw

Op de 11e verdieping van de westgevel van Markthal zijn vier vleermuisverblijven in de spouw geïntegreerd. Het enige wat je hiervan zou kunnen zien is de invliegopening van 2 cm hoog bij 18 cm breed. De rest van het verblijf is weggewerkt in de (spouw) muur.
De vleermuissoorten die in Nederland voorkomen, slapen op verschillende locaties. Enkele soorten verblijven in boomholten, andere soorten verblijven in bebouwing. De geïntegreerde verblijven in Markthal zijn specifiek bedoeld voor gebouwbewonende soorten van de stedelijke omgeving. Dit geldt vooral voor de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), de meest algemene soort in Nederland. Omdat de vleermuisverblijven zo hoog in de gevel zijn geplaatst (weinig lichtverstoring) is de kans aanwezig dat de zeldzame tweekleurige vleermuis (Vespertillo murinus) ook gebruik gaat maken van de kaste. De verblijven zijn gerealiseerd aan de zonzijde van het gebouw, zodat het er voldoende warm wordt voor de vleermuizen. Het oppervlak rondom de invliegopening is ruw, waardoor vleermuizen zich kunnen vastgrijpen en vervolgens de opening in kunnen kruipen. De verblijven zijn geschikt als zomerverblijfplaats voor groepen vrouwtjes, als paarverblijfplaats in het najaar en als winterverblijfplaats gedurende de winterslaap.

Door het aanbrengen van neststenen voor de gierzwaluw en vleermuiskasten wordt de ecologische waarde van het project vergroot.

 

Gierzwaluwverblijven aan de muur bevestigd

Op de 1e verdieping van de noordgevel van Markthal zijn tien gierzwaluwverblijven en aan de muur bevestigd. Je zou deze moeten kunnen zien vanaf de straat aan de Grotemarkt zijde. Huizen, kantoorgebouwen, hotels, kerken en andere bouwsels van de mens zijn voor de gierzwaluw (Apus apus) als een rotslandschap vol met holtes. Enkele van deze holtes in gebouwen zijn voor deze koloniebroeder prima geschikt om in te broeden. In Markthal zijn maar weinig geschikte holtes voor deze soort aanwezig, waardoor er specifiek voor de gierzwaluw nestkasten geplaatst zijn. De gierzwaluw is een bijzondere soort. Een groot deel van hun leven bevinden ze zich in de lucht. Ze slapen en paren er soms zelfs. Alleen tijdens de broedtijd (mei-juni) bevinden ze zich op het nest. Gedurende de winter is de soort, overwinterend in tropisch Afrika, afwezig in ons land. Omstreeks eind april keren ze weer massaal terug naar dezelfde plek in het stedelijk gebied van Nederland waar ze (ondermeer boven het winkelend publiek) veelal luid roepend door de lucht cirkelen. Hierbij kunnen ze snelheden bereiken van wel 120 km/u.
Een gierzwaluw-gezin vangt per dag wel 20.000 insecten. Bladluizen, vliegende mieren, zweefvliegen, spinnetjes, kortom alles wat zich als insect in de lucht bevindt en geen angel heeft, wordt verorberd. Vooral vroeger was deze voor de mens nuttige vogel vanwege het opruimen van de insecten, erg geliefd.

Gierzwaluw Square

 

 

AFVALBEHEER

De Markthal voert het duurzaamheidsbeleid uit. Afval wordt gescheiden aangeboden. Gescheiden afval laten verwerken bespaart al gauw zo’n 70 of 80 euro per ton, omdat het dan meteen kan worden gerecycled. In Markthal scheiden we verschillende afvalstromen. Samen met de ondernemers scheiden we de volgende stromen: restafval, papier/karton, piepschuim, PMD (plastic, blikjes en drinkpakken), frituurvet, glas, swill (groentes & koffiedrap), klein gevaarlijk afval (batterijen). De bezoekers kunnen hun afval op de vloer deponeren in de prullenbakken. Het afval wordt op dagelijkse basis gemonitord. 

 

 

MARKETING 

 

ACT FOR GOOD 

Bijdragen aan een duurzame Rotterdamse Markthal staat hoog in het vaandel. De Act for Good strategie van Klépierre (eigenaar van Markthal), bestaande uit drie pijlers (Act for Planet, Act for Territories en Act for People), draagt bij aan het duurzaam integreren in de omgeving. De Markthal probeert daarom zoveel mogelijk onderdeel te zijn van de community en marketing activiteiten te combineren met goede doelen en toepassingen voor CSR. Zo hebben wij in de laatste jaren aandacht gegeven aan goede doelen zoals De Hartstichting, De Voedselbank, Het Voedselcentrum Rotterdam, Het Sophia Kinderziekenhuis en nog meer om te helpen bij het bewust maken van de mensen en te helpen met donaties bijvoorbeeld. Vind je het leuk om te zien wat we doen op het gebied van marketing? Kijk dan op onze Instagram pagina onder de highlight Act For Good.

Meer weten over de Act for Good strategie? Klik dan hier.

Voedselcentrum shot front

Inzameling knuffels voor het Voedselcentrum in Rotterdam samen met Stichting Your Mind Body & Soul

 

SERVICES

 Op diverse plekken in de Markthal staan desinfectiezuilen met circulaire sinaasappelolie. Dit wordt geleverd door onze leverancier Unwaste. Unwaste gebruikt weggegooide sinaasappelschillen van jus d’orange voor cosmetica zonder het gebruik van water. In onze desinfectiezuilen zit desinfectiegel dat uit minimaal 70% alcohol bestaat, verzorgend is en ook nog eens lekker ruikt!

 

MATERIALEN

Wij werken zoveel mogelijk samen met lokale leveranciers en leveranciers die duurzaamheid ook hoog in het vaandel hebben staan. Zo doen wij zoveel mogelijk aan het hergebruik van materialen zoals stickers, kleding en producten die gebruikt worden tijdens evenementen. 

 

 

MEER OVER DE BOUW VAN DE MARKTHAL 

BEWUSTE BOUWERS

Aandacht voor de omgeving, medewerkers en het milieu, veilig werken, dat is waar een bewuste bouwer voor staat. Bij de bouw van Markthal zijn de 5 pijlers van bewuste bouwers gehanteerd.
Een bouwplaats die werkt volgens de gedragscode van de Bewuste Bouwers onderscheidt zich van een reguliere bouwplaats ten aanzien van de volgende vijf aspecten.

Bewust
Medewerkers op de bouwplaats zijn zich bewust van hun omgeving. Zij informeren de omgeving voor en tijdens de bouw over de werkzaamheden en staan open voor suggesties om overlast en verkeershinder te minimaliseren. Klachten en verzoeken worden snel en professioneel afgehandeld.

Veilig
Medewerkers op de bouwplaats geven veiligheid - van zichzelf, bezoekers en de omgeving –de hoogste prioriteit.

Milieu
Op de bouwplaats is oog voor het milieu, onder meer door goed afvalmanagement en energiebesparing.

Verzorgd
De bouwplaats is schoon en opgeruimd.

Sociaal
De medewerkers op de bouwplaats realiseren zich dat ze het visitekaartje van hun bedrijf zijn en stellen zich professioneel, vriendelijk en open op ten opzichte van hun omgeving. De bouwbedrijven zorgen goed voor hun medewerkers.

 

Tijdens de bouw van de Markthal is ook gesorteerd op bouw- en sloopafval, puin, hout, papier/karton, metaal en bedrijfsafval. 

tilleman 20130909 0048

Functieverdeling

In het ontwerp zijn de volgende functies en bruto vloeroppervlakten (NEN2580) aanwezig:

De in Markthal opgenomen appartementen (228 stuks) maken geen deel uit van het BREEAM certificaat.

Energieverbruik

Het volgende energie verbruik is geprognotiseerd:

 

 

Meer informatie?

Voor meer achtergrondinformatie over de duurzame maatregelen die in het gebouw zelf en tijdens de bouw zijn uitgevoerd (educatieve informatie BREEAM credit MAN-10), kun je gebruik maken van de informatiepanelen die op verschillende plekken op de marktvloer zijn geplaatst.